Η Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη

Πρόεδρος


Βαρελογιάννης Σωκράτης
svarelogiannis[at]uth.gr

Αντιπρόεδρος


Σερίφης Σταμάτης
sserifis[at]uth.gr

Γενικός Γραμματέας


Θειακούλης Ιωάννης
itheiakoulis[at]uth.gr

Ειδικός Γραμματέας


Τζάκης Σπυράγγελος
stzakis[at]uth.gr

Tαμίας


Βεροπούλου Έλλη Ραφαέλα
everopoulou[at]uth.gr

Μέλη

Σάλτας Αθανάσιος
asaltas[at]uth.gr
Γωνιωτάκης Ιωάννης igoniotakis[at]uth.gr